# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Rishabh Patil 0 0 0 4 0 4
2 Jaskaran M 2 1 0 0 0 3
3 Sidhesh Pathare 3 0 0 0 0 3
4 Shayan Jahangir 1 1 0 0 1 3
5 Srinivasa Koneti 2 0 0 0 0 2
6 Madhu Maganti 2 0 0 0 0 2
7 Gourav Bajaj 2 0 0 0 0 2
8 Ahsan Shah 1 1 0 0 0 2
9 Alif Maredia 2 0 0 0 0 2
10 Javed B 0 2 0 0 0 2
11 Shams Arfeen 2 0 0 0 0 2
12 Prajith Kumar 0 1 0 0 1 2
13 Afaq Ali 0 1 1 0 0 2
14 Nikhil Kanchan 1 0 0 1 0 2
15 Ryan Madhav 1 0 0 1 0 2
16 Fawad Sarwar 1 0 0 0 0 1
17 Roshan Ngangom 1 0 0 0 0 1
18 Majid Rizvi 1 0 0 0 0 1
19 Akshay Dumbre 0 1 0 0 0 1
20 Shuja Naqvi 1 0 0 0 0 1
21 Hassan Rashid 1 0 0 0 0 1
22 Pankaj Patel 1 0 0 0 0 1
23 SANKIRTH BATTHULA 1 0 0 0 0 1
24 Ahmer Abbasi 1 0 0 0 0 1
25 Ishan Pittalia 1 0 0 0 0 1
26 Krish (Kishan) Patel 1 0 0 0 0 1
27 Jasdeep Singh 1 0 0 0 0 1
28 Manas Dasaraju 0 1 0 0 0 1
29 Aneesh Raveendranathan 1 0 0 0 0 1
30 Hassan Rashid 1 0 0 0 0 1
31 Prakash Yannam 1 0 0 0 0 1
32 Sandeep Kumar 1 0 0 0 0 1
33 Khalid Muneer 1 0 0 0 0 1
34 Prashant Manne 1 0 0 0 0 1
35 Navin Stewart 1 0 0 0 0 1
36 Kuldeep Patel 1 0 0 0 0 1
37 Faraz Sheikh 1 0 0 0 0 1
38 Faraz Mohsinuddin 1 0 0 0 0 1
39 Imran Gillani 0 0 1 0 0 1
40 Alfaz Sanghani 0 0 1 0 0 1
41 Jay Pathak 0 0 0 1 0 1
42 Manoj Acharya 0 0 1 0 0 1
43 Kuldeep Patel 0 0 0 1 0 1
44 Tejdeepganesh Vonteru 0 0 0 0 0 0
45 Niketh K 0 0 0 0 0 0
46 Satish Draksharam 0 0 0 0 0 0
47 Nilesh Patil 0 0 0 0 0 0
48 Majid Zubair 0 0 0 0 0 0
49 Talib W 0 0 0 0 0 0
50 Jam Ali 0 0 0 0 0 0
51 Shazan Babwah 0 0 0 0 0 0
52 Sourabh Malhotra 0 0 0 0 0 0
53 Haris Latif 0 0 0 0 0 0
54 Afaq Ali 0 0 0 0 0 0
55 Sridhar Reddy 0 0 0 0 0 0
56 Hritt Hinge 0 0 0 0 0 0
57 Murtaza Hashwani 0 0 0 0 0 0
58 Zulfi Pir 0 0 0 0 0 0
59 Krishna Kishore 0 0 0 0 0 0
60 Mangesh Chaudhari 0 0 0 0 0 0
61 Shafeeq Ahmad 0 0 0 0 0 0
62 Hussain Hooda 0 0 0 0 0 0
63 Ajay Arora 0 0 0 0 0 0
64 Varun Singh 0 0 0 0 0 0
65 Dhruv N 0 0 0 0 0 0
66 Hamza Bangash 0 0 0 0 0 0
67 Dilip Reddy Nelli 0 0 0 0 0 0
68 Ganesh S 0 0 0 0 0 0
69 Rizwan Rajan 0 0 0 0 0 0
70 Shoaib Rashid 0 0 0 0 0 0
71 Inam Khan 0 0 0 0 0 0
72 Shoiab Peerani 0 0 0 0 0 0
73 Zoheb Mohammad 0 0 0 0 0 0
74 Ali Hussain 0 0 0 0 0 0
75 Krishna Kasturi 0 0 0 0 0 0
76 Farrukh Tariq 0 0 0 0 0 0
77 Karim Ghulamhussain 0 0 0 0 0 0
78 Stl1 Admin 0 0 0 0 0 0
79 Shams A 0 0 0 0 0 0
80 Jawad Khalid 0 0 0 0 0 0
81 Sudhir H 0 0 0 0 0 0
82 Sarfaraz Ahmed 0 0 0 0 0 0
83 Zohaib Zo 0 0 0 0 0 0
84 Prasoon Tiwari 0 0 0 0 0 0
85 Ayub Tanvir 0 0 0 0 0 0
86 Varun Singh 0 0 0 0 0 0
87 Iqra Farooqi 0 0 0 0 0 0
88 Sidhesh Pathare 0 0 0 0 0 0
89 Lakshya P 0 0 0 0 0 0
90 Krish (Kishan) Patel 0 0 0 0 0 0
91 Nikunj Patel 0 0 0 0 0 0
92 Patrick Winchester 0 0 0 0 0 0
93 Ammar Siddiqui 0 0 0 0 0 0
94 Imran Gilani 0 0 0 0 0 0
95 Haris Ibrahim 0 0 0 0 0 0
96 Yesu Seelam 0 0 0 0 0 0
97 Saad Butt 0 0 0 0 0 0
98 Bashil Patel 0 0 0 0 0 0
99 Akbar Ali 0 0 0 0 0 0
100 Ashok Kumar 0 0 0 0 0 0
101 Sameer Haider 0 0 0 0 0 0
102 Gacc1 Admin 0 0 0 0 0 0
103 Ashok Balasubramaniam 0 0 0 0 0 0
104 Basit Zubair 0 0 0 0 0 0
105 Monik Patel 0 0 0 0 0 0
106 Amir Khan 0 0 0 0 0 0
107 Akash Agarwal 0 0 0 0 0 0
108 Usman Rafiq 0 0 0 0 0 0
109 Dhaval Patel 0 0 0 0 0 0
110 Imran Kafait 0 0 0 0 0 0
111 Niket Kumar 0 0 0 0 0 0
112 Moid Ahmed 0 0 0 0 0 0
113 Pankaj Rewari 0 0 0 0 0 0
114 Kashif Haroon 0 0 0 0 0 0
115 Ajay Arora 0 0 0 0 0 0